GTL: diesel voor een schone lokale luchtkwaliteit

GTL (Gas-to-Liquid) is een innovatieve brandstof voor dieselmotoren, die de uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof en NOx verlaagt. GTL bevat vrijwel geen aromaten en zwavel, is kleurloos, helder als water en vrijwel geurloos.

Door haar zeer hoge cetaangetal verbrandt GTL sneller dan conventionele dieselbrandstof, met een lagere uitstoot van fijnstof (PM), zwaveloxiden (SO) en stikstofoxiden (NOx) emissies tot gevolg. Hierdoor is GTL bij uitstek geschikt voor situaties waar bestuurders en omwonenden worden blootgesteld aan de emissies van dieselmotoren, zoals bv. op bouwlocaties, in stedelijke gebieden, in bedrijfshallen, in gesloten ruimtes, enz.

Voordelen van GTL:

– Kan in huidige dieselwagenpark worden gebruikt (raadpleeg uw instructieboekje!)
– Bevat zeer weinig zwaveldeeltjes en aromaten
– Verlaagt de lokale uitstoot van o.a. fijnstof, zwaveloxiden en NOx
– Kleurloos en vrijwel geurloos
– Draagt bij aan betere werkomstandigheden in met name gesloten ruimtes
– Is goed biologisch afbreekbaar

EN15940 dieselnorm

GTL diesel is ontwikkeld voor gebruik in reguliere dieselmotoren. GTL bestaat vrijwel geheel uit paraffines en bevat vrijwel geen onverzadigde moleculen zoals olefines (alkenen) en aromaten die men wel in conventionele diesel vindt, waardoor GTL efficiënter verbrandt en minder plaatselijke emissies veroorzaakt. Hierdoor voldoet GTL niet aan de EN590 norm voor reguliere diesel, maar wel aan de EN15940 specificatie voor paraffinische dieselbrandstof. Raadpleeg het instructieboekje van uw voertuigen m.b.t. geschiktheid voor uw wagenpark.

GTL tankt u bij Greenpoint Oude-Tonge.
Bekijk ook onze andere brandstoffen

Top