Greenpoint en Hysolar starten eerste waterstoftankstation in de provincie Utrecht

Afgelopen week was het zover, de eerste waterstof werd onlangs getankt bij het gloednieuwe openbare waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint in Nieuwegein. Personenauto’s, bussen en vrachtwagens kunnen hier allemaal terecht. Tegelijkertijd gaan de oprichters van Hysolar – Aannemingsbedrijf Jos Scholman en Allied Waters – een vergaande samenwerking aan met een tweetal bekende professionals in de energiesector, Van Kessel/Greenpoint en Scholt Energy. De officiële openingshandeling van het tankstation zal na de zomer plaatsvinden.

De start van het waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint sluit naadloos aan bij het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, dat inmiddels door bijna 100 organisaties is ondertekend.  De volgende stap is productie van groene waterstof, gepland voor realisatie in 2022. Tot die tijd wordt bij het tankstation waterstof met CO2-compensatie verkocht.

Krachtenbundeling

Innovator Allied Waters en Aannemingsbedrijf Jos Scholman zijn in 2019 gestart met eigen bedrijfsauto’s die op waterstof rijden, vervolgens met tractoren en ander zwaar materieel. De recent toegetreden partners in Hysolar vormen een welkome aanvulling: Van Kessel/Greenpoint met de ervaring in de exploitatie van tankstations, en Scholt Energy vanuit haar rol als energieleverancier en balancing service provider voor de inzet van de electrolyzer die in 2022 moet gaan draaien. De hele keten van productie tot gebruik van groene waterstof is op deze manier in goede handen. De samenwerkende partijen gaan met hun unieke bundeling van kennis uit de transport-, bouw-, water- en energiesector op zoek naar een optimum van efficiency, prijs en duurzaamheid op het gebied van groene waterstof en vervoer. De vier partners kenmerken zich door ondernemerschap en een pragmatische aanpak, getuige ook de snelle ontwikkeling van dit project.

Groene waterstof

De groene waterstof wordt in de toekomst geproduceerd met elektriciteit van het nabijgelegen zonnepark, dat een vermogen van 9 megawattpiek heeft. Een electrolyzer van 2MW produceert per jaar 250 ton waterstof in continu bedrijf, voldoende voor 1.000 personenauto’s of 50 OV-bussen. Met tubetrailers kan de groene waterstof ook vervoerd worden naar andere tankstations.

Continue optimalisatie

De balans tussen efficiency, prijs en duurzaamheid op het gebied van groene waterstof en vervoer is afhankelijk van energieprijzen, de productie door het zonnepark, de waterstofvraag en de vraag naar regelvermogen en lokale congestie van het elektriciteitsnetwerk. Door buffercapaciteit bij de electrolyzer kan het tankstation operationeel blijven, terwijl tegelijkertijd op basis van de beschikbare hoeveelheid zonne-energie, de actuele energieprijs en de vraag naar regelvermogen de electrolyzer optimaal wordt ingezet. Op deze manier worden zowel de kosten als de opbrengsten op ieder moment geoptimaliseerd.

Flexibiliteit

De toekomstige electrolyzer wordt door Hysolar met ondersteuning van Scholt Energy ingezet op de markt voor regelvermogen van de landelijk netbeheerder in Nederland. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de balanshandhaving op het netwerk. Met het groeiende aanbod van met name wind- en zonne-energie, neemt namelijk de invloed van weersomstandigheden op het energieaanbod sterk toe. Daardoor is er vaker sprake van tekorten of overschotten en een beperking van de transportcapaciteit voor elektriciteit. De inzet van regelbaar vermogen wordt daardoor belangrijker. Door de electrolyzer op basis van de marktsituatie geautomatiseerd op- of af te schakelen, draagt deze bij aan het opvangen van pieken en dalen op het netwerk. Verder onderzoeken de partijen hoe de flexibiliteit van de electrolyzer kan worden ingezet om congestie op het landelijke en lokale net te verminderen.

Maximale duurzaamheid

Gericht op het streven naar maximaal rendement én duurzaamheid, wordt momenteel ook bekeken of de restwarmte die vrijkomt bij de productie van waterstof lokaal ingezet kan worden. Daarvoor ontwikkelt Hysolar met ondersteuning van Allied Waters nu plannen samen met een lokale afnemer van de warmte. Een stap om het totale systeem nog duurzamer te maken.

————————————-

Over Hysolar

Groene waterstof, van productie tot levering, is het domein van Hysolar (www.hysolar.nl). In de nieuwe situatie verenigt Hysolar vier strategisch samenwerkende aandeelhouders in zich, die aldus een unieke combinatie van competenties vormen. Bij elkaar is dat de basis om een groene waterstofketen op een professionele manier vorm te geven. Het nieuwe openbare tankstation in Nieuwegein is de eerste fase van de realisatie.

Over Jos Scholman Aannemersbedrijf

Jos Scholman uit Nieuwegein is een aannemingsbedrijf in de grond-, weg- en waterbouw, sport- en cultuurtechniek (www.josscholman.nl). Scholman bestaat meer dan 40 jaar met ruim 200 medewerkers in dienst. Bij Jos Scholman is het duidelijk dat opdrachtgevers duurzaamheid steeds belangrijker vinden bij het verlenen van opdrachten. Ook de eisen rondom de stikstofuitstoot zijn flink aangescherpt. Om hun sterke positie in de markt te behouden is destijds besloten om te investeren in duurzaamheid. Met name in waterstof. Het waterstoftankstation van Hysolar staat reeds op het terrein van Jos Scholman. Het is het eerste openbare waterstofstation in de Provincie Utrecht.

Robert Scholman – directeur Aannemingsbedrijf Jos Scholman: “Door de integratie van een zero-emissie bedrijfsvoering met een duurzaam en flexibel energiesysteem ontstaat er voor alle betrokken ketenpartijen een win-win scenario dat investeren in duurzaamheid de moeite waard maakt. Wij hopen dat wij hiermee een steentje bij kunnen dragen aan duurzaamheid voor de komende generaties en dat velen ons voorbeeld volgen.”

Over Allied Waters

In een circulaire economie gaan duurzaamheid en economische haalbaarheid hand in hand. Dat is het gedachtengoed waarmee innovator Allied Waters (www.alliedwaters.com) werkt, gericht op vernieuwende concepten rond water en energie. ‘Make it happen’; door een creatieve en ketengerichte benadering is vaak veel meer mogelijk – ook in economische zin – dan op het eerste oog lijkt. Denk naast groene waterstof aan ‘upcycling’ van biomassa en reststoffen uit de waterketen en oplossingen voor waterhergebruik. Als regel werken we in publiek-private partnerships samen met private bedrijven en onderzoekscentra zoals KWR. Onder de handelsnaam Hysolar Innovatie & Advies voert Allied Waters studies uit en levert advies rond toepassingen van groene waterstof, bijv. voor de gebouwde omgeving en voor scheepvaart.

Jos Boere – directeur Allied Waters: “Groene waterstof staat weliswaar volop in de belangstelling, de praktische toepassing staat nog maar in de kinderschoenen. En zo’n begin is niet altijd gemakkelijk, al zijn we de pioniersfase nu wel voorbij. Innovatie is en blijft het credo. Ik ben erg blij met onze nieuwe, gelijkgestemde partners die veel kunnen bijdragen aan de verdere professionele ontwikkeling van Hysolar.”

Over Scholt Energy

Scholt Energy (www.scholt.nl) uit Valkenswaard is energiepartner voor de zakelijke markt in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Scholt heeft ruim 6.500 klanten en in 2020 een omzet van 457 miljoen euro. De organisatie combineert 15 jaar marktervaring met een zeer persoonlijke, klantgerichte aanpak. De energielevering is gericht op kostenbesparing en risicospreiding, door het combineren van vaste en variabele prijzen. Scholt helpt haar klanten bij alle energiezaken, van energiebesparing tot zonnepanelen en geautomatiseerde sturing van energiestromen. Het belangrijkste doel daarbij: een langdurig partnerschap. Scholt Energy heeft de ambitie om met haar activiteiten op het gebied van flexibiliteit het (toekomstige) decentrale energienet aan te sturen en daarmee de energietransitie te versnellen. Scholt beheert momenteel een pool met het grootste aantal individuele batterijen op de Nederlandse FCR-markt (primair reservevermogen), en stuurt daarnaast actief een portefeuille van onder andere windmolens, wkk’s en koel- en vrieshuizen aan op de noodvermogen markt (tertiaire reservevermogen).

Sander Drissen – Innovation Director bij Scholt Energy: “Deze unieke samenwerking onderstreept onze ambitie om het toekomstige decentrale energienet duurzaam aan te sturen. Waterstof kan daarin een belangrijke rol spelen. Door dit project lopen we daarbij voorop, net zoals we dat eerder deden bij de ontwikkeling van grootschalige energieopslagsystemen.”

Over Van Kessel

De Van Kessel Groep (www.vankesselolie.nl) uit Milheeze is een zelfstandige handelsonderneming in (duurzame) brandstoffen, smeermiddelen en energie. Met 98 medewerkers, een netwerk van 34 tankstations en diverse projecten in de energietransitie, is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de sectoren transport, bouw & infra, agri & loonwerk, industrie, garagebedrijven en tankstations. Onder de merknaam Greenpoint timmert de Van Kessel Groep hard aan de weg met initiatieven voor duurzame mobiliteit. Zo opende de organisatie al 11 Greenpoint multi-energy tankstations met duurzame brandstoffen, bouwde men laadpleinen bij bedrijven, werden openbare snelladers geplaatst en exploiteert het bedrijf nu ook het waterstof tankstation in Nieuwegein.

 Joan van Kessel – Algemeen Directeur bij Van Kessel/Greenpoint: “Onze ambitie is om een netwerk van waterstof tankpunten te creëren, inclusief productie- en opslaginstallatie die rechtstreeks gekoppeld is aan duurzame energiebronnen. Daar hebben we nu daadwerkelijk de eerste stap in kunnen zetten dankzij de kennis, het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van de bedrijven in deze samenwerking.”

Overig nieuws

Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWiM) vanaf 15 juli 2024

In 2024 komt de subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM) die he...

Lees verder >

Nieuw project: laadplein voor e-trucks in Veghel

Op bedrijventerrein De Amert in Veghel zijn wij gestart met de bouw va...

Lees verder >

Bouw elektrolyzer voor groene waterstofproductie in volle gang

Binnenkort is het zover: dan gaan wij groene waterstof produceren! Sam...

Lees verder >
Top