HVO: hernieuwbare diesel

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een synthetische diesel op basis van afval- en reststromen zoals bv. dierlijke vetten. Hierdoor is HVO een hernieuwbare brandstof met een behoorlijke CO2- reductie én een lagere uitstoot van lokale emissies zoals fijnstof en NOx. HVO bevat vrijwel geen aromaten en zwavel, is kleurloos, helder als water en vrijwel geurloos.

HVO bestaat vrijwel geheel uit paraffines en bevat vrijwel geen onverzadigde moleculen zoals olefines (alkenen) en aromaten die men wel in conventionele diesel vindt, waardoor HVO efficiënter verbrandt en minder uitstoot van fijnstof (PM), zwaveloxiden (SO) en stikstofoxiden (NOx) emissies veroorzaakt. Hierdoor voldoet HVO niet aan de EN590 norm voor reguliere diesel, maar wel aan de EN15940 specificatie voor paraffinische dieselbrandstof.

Voordelen van HVO:

– Zeer lage CO2-uitstoot
– Verlaagt de lokale uitstoot van o.a. fijnstof, zwaveloxiden en NOx
– Bevat vrijwel geen zwaveldeeltjes en aromaten
– Kleurloos en vrijwel geurloos
– Is goed biologisch afbreekbaar

HVO gemengd met diesel

HVO kan zowel puur als gemengd met fossiele diesel gebruikt worden. Voordeel van gemengd gebruik tot 25% (= 25% HVO gemengd met 75% diesel) is dat deze duurzame brandstof voldoet aan de EN590 norm voor dieselbrandstof, en dus zorgeloos in alle dieselvoertuigen kan worden gebruikt.

Bovendien is de meerprijs van 25% HVO t.o.v. reguliere diesel relatief beperkt, waardoor het nu al een economisch haalbaar alternatief voor fossiele diesel is én een concrete opstap naar een 100% HVO diesel in de nabije toekomst.

HVO 25% tankt u bij Greenpoint Oude-Tonge.
Heeft u interesse in diesel met een hoger aandeel HVO of 100% HVO,
neem dan contact met ons op.
Bekijk ook onze andere brandstoffen

Top