Alles over Clean Energy Hubs: de tankstations van de toekomst

Door de toenemende vraag naar duurzame brandstoffen, laadmogelijkheden voor elektrisch rijden en waterstof ontstaat ook de behoefte naar een nieuw type tankstations. Aan de hand van zes vragen leggen we je uit wat dit nieuwe type tankstation is en wat het inhoudt.

Wat is een Clean Energy Hub?

De energietransitie wordt een steeds groter en belangrijker onderwerp. Dit zorgt ervoor dat er behoefte komt aan een nieuw type tankstations waar onder andere laad- en waterstof faciliteiten aanwezig zijn voor zero emissie rijden. Dit type tankstations worden ook wel ‘Clean Energy Hubs’ genoemd.

Maar ook de verduurzaming van het huidige wagenpark speelt een grote rol. Daarom zijn er ook verschillende hernieuwbare brandstoffen verkrijgbaar, zoals HVO diesel en bio-LNG. Zo is er op een Clean Energy Hub voor iedereen een duurzamer alternatief aanwezig, in welke fase van de transitie naar zero-emissie mobiliteit de weggebruiker of transporteur zich dan ook bevindt. Een vuistregel voor een Clean Energy Hub is dat er minimaal twee van de bovengenoemde alternatieve, duurzame energiebronnen aanwezig zijn.

Waarom moeten er Clean Energy Hubs komen?

In 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd, met als doelstelling om in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uit te stoten dan dat we in 1990 deden. Dit betekent dat er flink wat maatregelen genomen moeten worden om in de komende jaren naar dit doel toe te werken.

Het uiteindelijke doel is om de uitstoot in 2050 met 90% of meer te verlagen ten opzichte van 1990. Deze transitie is een behoorlijke uitdaging, wat ervoor zorgt dat bedrijven en overheden zich nu al bezig moeten houden met stappen die de komende jaren al gezet moeten worden om de goede richting op te gaan.

Wat is er nodig om een Clean Energy Hub op te richten?

Het beschikbaar stellen van emissievrije alternatieven voor wegverkeer vereist een specifieke tank- en laadinfrastructuur. De opslag- en tankfaciliteiten voor groene waterstof, bio-LNG en elektrisch laden vragen om een ‘nieuw type tankstation’. Deze tankstations – ook wel Clean Energy Hubs genoemd – zijn vaak niet realiseerbaar op bestaande tankstation locaties, omwille van ligging, ruimte en veiligheidsvoorschriften.

Belangrijke vereisten voor het oprichten van een Clean Energy Hub zijn:

  • Voldoende capaciteit van het lokale elektriciteitsnet voor laadpalen en waterstof installatie.
  • Strengere regelgeving met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften voor waterstof- en LNG tankinstallaties, waaronder grotere afstanden tot de bebouwde omgeving.

De locatie vereisten voor zo’n Clean Energy Hub zijn:

  • Infrastructuur geschikt voor vrachtverkeer (draaicirkels e.d.).
  • Ligging aan een hoofdweg (bijvoorbeeld snelweg) zodat de locatie makkelijk bereikbaar is voor vrachtverkeer.
  • Voldoende ruimte voor laadpalen en een waterstofinstallatie.
Bovenaanzicht van een waterstof tankinstallatie

Kan een bestaand tankstation worden omgebouwd tot een Clean Energy Hub?

Het is zeker niet vanzelfsprekend dat elk traditioneel tankstation omgebouwd kan worden naar een Clean Energy Hub. Zoals beschreven bij de voorgaande vraag zijn er veel vereisten waaraan de locatie voor een Clean Energy Hub moet voldoen. Een paar punten die een grote rol spelen bij de geschiktheid van een station zijn ruimte, veiligheid en vergunningen.

Daarnaast zijn de meeste bestaande tankstations zo’n 30 á 40 jaar geleden gebouwd en is er in die bebouwde omgeving ook veel veranderd. Waardoor een Clean Energy Hub waarschijnlijk op een andere locatie beter tot zijn recht komt. Per locatie of bestaand tankstation zal er zorgvuldig gekeken moeten worden of de ombouw tot een Clean Energy Hub ook daadwerkelijk haalbaar is.

Aan welke duurzaamheidsdoelstellingen draagt een Clean Energy Hub in uw gemeente bij?

Bij een Clean Energy Hub hebben bedrijven en particulieren toegang tot duurzame brandstoffen en energie. De combinatie van al deze mogelijkheden zorgt ervoor dat we samen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen, zoals:

  • Reduceren van CO2-uitstoot van transport en mobiliteit
  • Deelnemen aan zero-emissie stadsmobiliteit
  • Verlagen van geluidshinder
  • Verbeteren van de luchtkwaliteit
  • Bijdragen aan een betere leefbaarheid
Greenpoint Clean Energy Hub – Veghel

Waarom een Clean Energy Hub van Greenpoint?

Bij Greenpoint hebben we niet alleen de mooie ambitie om een landelijk netwerk van Clean Energy Hubs te creëren, maar we hebben ook al aardig wat gerealiseerd de afgelopen jaren. In totaal hebben we nu 16 Greenpoint locaties waaronder Clean Energy Hubs met duurzame brandstoffen, (snel)laadlocaties voor auto’s en trucks en twee operationele waterstof tankstations. Daarnaast zijn we constant bezig met het uitbreiden van ons netwerk, dit alles om onze bijdrage te leveren aan de transitie naar zero-emissie mobiliteit.

Nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen over onze lopende projecten? Volg ons op LinkedIn.

Overig nieuws

Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWiM) vanaf 15 juli 2024

In 2024 komt de subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWIM) die he...

Lees verder >

Nieuw project: laadplein voor e-trucks in Veghel

Op bedrijventerrein De Amert in Veghel zijn wij gestart met de bouw va...

Lees verder >

Bouw elektrolyzer voor groene waterstofproductie in volle gang

Binnenkort is het zover: dan gaan wij groene waterstof produceren! Sam...

Lees verder >
Top