Schone mobiliteit met Hysolar Greenpoint: klimaat – natuur – gezondheid

Voor ons klimaat, de natuur en onze levensverwachting is het van groot belang: het terugdringen van CO2-emissies en de uitstoot van fijnstof en gebonden stikstof. De verkeer- en vervoersector speelt hierin een cruciale rol. Emissievrije mobiliteit is noodzaak en komt steeds dichterbij, zo ook in Nieuwegein.

Voor het reeds operationele waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint is recent een elektrolyzer aangekocht. In 2023 wordt daarmee groene waterstof geproduceerd met elektriciteit van het aangrenzende zonne-energiepark. Vanaf dat moment kan 100% emissievrij getankt worden in Nieuwegein.

Aan het einde van dit jaar beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van de elektrolyzer van 2,5 MW. In het voorjaar van 2023 wordt de elektrolyzer geleverd, waarna aansluitend de groene waterstof geproduceerd en getankt kan worden. Er kan per jaar 300 ton waterstof geproduceerd worden, voldoende voor 1500 personenauto’s of 60 bussen.

Klimaat, natuur en levensverwachting

Het is de keiharde realiteit waarvan we inmiddels doordrongen zijn: de uitstoot van schadelijke stoffen moet drastisch omlaag om verdere klimaatverandering en schade aan onze leefomgeving te voorkomen. Onze levensverwachting wordt aantoonbaar beïnvloed door de aanwezigheid van grote hoeveelheden fijnstof in de lucht.

De verkeer- en vervoersector zorgt in Nederland voor gemiddeld 36% van de totale emissie van fijnstof en 64% van de emissie van stikstofoxiden. De uitstoot van schadelijke stoffen door de verkeer- en vervoersector draagt bij aan de wereldwijde temperatuurstijging en klimaatverandering, veroorzaakt gezondheidsproblemen en schaadt de natuur.

Zero-emissie beleid

Van het klimaatakkoord tot lokale initiatieven: op allerlei niveaus wordt zero-emissie inmiddels tot doel gesteld. Op Europees niveau voor uiterlijk 2050, maar voor bijvoorbeeld verschillende Nederlandse binnensteden al voor 2025. Het is dan ook niet meer de vraag of, maar wannéér de uitstootnorm overal (versneld) naar nul gaat.

Er zijn inmiddels vele initiatieven opgestart om deze doelen te bereiken, maar het aantal daadwerkelijke uitgevoerde plannen is nog beperkt. Voor het Hysolar/Greenpoint tankstation is met de aankoop van de elektrolyzer een cruciale stap gezet, waarmee de laatste stap naar emissievrij tanken binnen afzienbare tijd gezet kan worden.

Over Hysolar

Innovator Allied Waters en Aannemingsbedrijf Jos Scholman zijn in 2019 gestart met eigen bedrijfsauto’s die op waterstof rijden, vervolgens met tractoren en ander zwaar materieel. De in 2021 toegetreden partners in Hysolar vormen een welkome aanvulling: Van Kessel/Greenpoint met de ervaring in de exploitatie van tankstations, en Scholt Energy vanuit haar rol als energieleverancier en balancing service provider voor de inzet van de electrolyzer die in 2023 moet gaan draaien. De hele keten van productie tot gebruik van groene waterstof is op deze manier in goede handen en staat borg voor brede expertise; van praktische toepassing tot wetenschappelijk onderzoek. Innovatie is het credo. We werken daarnaast nauw samen met onderzoeksinstituut KWRProf. dr. Ad van Wijk en zijn team en diverse specialisten in ons netwerk.

Artist impression elektrolyzer Nieuwegein:

Impressie van de elektrolyzer die in 2023 in Nieuwegein wordt geplaatst voor de productie van groene waterstof

Overig nieuws

Nieuw project: laadplein voor e-trucks in Veghel

Op bedrijventerrein De Amert in Veghel zijn wij gestart met de bouw va...

Lees verder >

Bouw elektrolyzer voor groene waterstofproductie in volle gang

Binnenkort is het zover: dan gaan wij groene waterstof produceren! Sam...

Lees verder >

3 extra Greenpoints met HVO100 voor trucks

Onze Greenpoint tankstations in Deurne, Nieuwkuijk en Zeewolde zijn re...

Lees verder >
Top